• Administratieve dienstverlening
  opzetten en inrichten administratie
  coderen en verwerken administratie
  verzorgen aangifte omzetbelasting
  verzorgen salarisadministratie
  samenstellen jaarrekening
   opstellen tussentijdse financiële overzichten
   opzetten van en begeleiding bij de geautomatiseerde administratie

  Administratieve dienstverlening
  Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is van groot belang voor uw onderneming: niet alleen om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook voor uw bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat een administratie inzicht geeft in de bedrijfsresultaten en op basis hiervan realistische prognoses mogelijk zijn. Een goede administratie is belangrijk:
  voor uw bedrijfsvoering
  voor het invullen van uw aangiften
  als bewijs tegenover de Belastingdienst

  Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie die is afgestemd op de aard van uw bedrijf, bij te houden en te bewaren. Wij kunnen u hiermee van dienst zijn. Samen met u bepalen wij hoe uw administratie wordt opgezet en uitgewerkt moet worden. Een administratie kan bestaan uit onder andere de volgende elementen:
  financiële administratie
  salarisadministratie
  diverse rapportages

  Het uitvoeren van de werkzaamheden die hier bij horen zijn vaak tijdrovend. Ons dienstenpakket bespaart u dan ook tijd en geld. Het geeft u de zekerheid van een rechtstreeks en persoonlijk contact en de wetenschap dat alles in het werk wordt gesteld om uw individuele belangen zo goed mogelijk te behartigen.
  U kunt op ons een beroep doen voor:
   het opzetten van de administratie
   het invoeren en verwerken van de administratie
   het beheer van de administratie
   het samenstellen van rapportages (bijvoorbeeld de jaarrekening, liquiditeitsprognoses, etc.)

Partners: